Info

NYHETER IDAG


Här nedan presenteras nyheter och information om vår verksamhet.VANLIGA FRÅGOR >INFORMATION


Välj i listan nedan vilken tjänst du söker, under varje kategori så finns  länk, instruktioner och pris som leder dig rätt. Kontakta oss när du inte finner svar på din fundering.

SLIPNING AV KNIVAR

FÖRSÄLJNING

Här nedan listas ett urval utav av vad som finns till salu.


LÄMNA KNIVAR FÖR SLIPNING
INLÄMNING AV KNIVAR OCH VERKTYG SKER TILL BRANDSTORPS LANTHANDEL
Brandstorps Lanthandel


Kyrkliden 2

566 93 Brandstorp


Knivarna hämtas färdigslipade nästföljande vardag.Brandstorps Lanthandel Öppettider

Måndag-Fredag 09.00-18.00

Lördag-Söndag 10.00-14.00När ni lämnar in knivar och verktyg till Brandstorps Lanthandel är det mycket viktigt att ni betalar för respektive slipning till oss i vår webshop för att vi ska se att era knivar eller verktyg är inlämnade.Här betalar man för slipning >PRISER 2023-2024


Med nuvarande situation med oro i vårt närområde och med kraftigt stigande inflation som resulterar i stigande kostnader för tjänster, livsmedel, bopriser, elkostnader och  räntehöjningar, kommer vi inte att på något sätt höja våra priser utan tvärt om gå marknaden till mötes och ha kvar våra låga priser med våra återkommande kraftiga rabatter att kvarstå med ofärändrad och förnyad kraft.


Våra priser

FÖRBUD ATT SÄLJA KRÄFTOR


Förbud att sälja kräftor från Vänern och Vättern 1 Januari 2023

Käftor från vissa svenska insjöar såsom vättern och vänern kommer inte att gå att sälja nästa år. Halterna av miljögifterna PFAS i kräftorna överskrider EU:s nya gränsvärden som börjar gälla i januari. Däremot går kräftor från Spanien och Egypten bra att äta. Nu kräver Naturskyddsföreningen att all användning av PFAS förbjuds och att ytterligare spridning från förorenade områden förhindras.

– Svenska kräftor från vissa insjöar, som Vänern och Vättern, innehåller skyhöga halter av PFAS, som överstiger EU:s nya gränsvärden. Det är sorgligt men sant, säger Karin Lexén, generalsekreterare Naturskyddsföreningen.

I januari 2023 införs gränsvärden för PFAS i kött, ägg och fisk, genom en uppdatering av EU:s livsmedelsförordning. Halterna av PFAS i de kräftor från svenska insjöar somTestfakta undersökte i somrasöverskrider dessa nya gränsvärden, och de kommer därför inte att gå att sälja om halterna ligger på samma nivå.

Kräftorna innehåller skyhöga halter av PFAS, vilket visar att sjöarna är kraftigt förorenade. Däremot går de kräftor från Spanien, Turkiet och Egypten, som Testfakta också undersökte, bra att sälja även i fortsättningen.

– Tyvärr är många mark- och vattenområden i Sverige så kraftigt förorenade med PFAS att det kan påverka livsmedel. Att svenska kräftor inte kommer att gå att sälja är ytterligare ett bevis på att det är bråttom att minska PFAS-halterna, säger Cecilia Hedfors, sakkunnig miljögifter hos Naturskyddsföreningen.

Hur de nya gränsvärdena påverkar annan livsmedelsproduktion är i dag oklart, eftersom man inte har mätt PFAS i så många svenska livsmedel. Det vi vet är dock att exponering för vissa PFAS-ämnen leder till sämre vaccinsvar hos barn, leverskador, förhöjda halter av blodfetter, tarmsjukdomar och sköldkörtelrubbningar.

– Det är oroväckande att vi har så höga halter i miljön som kan påverka vår svenska livsmedelsproduktion. De gränsvärden som EU satt upp för PFAS i livsmedel är ett bra första steg, men räcker tyvärr inte för att skydda hälsan hos befolkningen. Det dags att förbjuda all användning av PFAS, och till dess minimera användningen av och exponeringen för PFAS så långt det är möjligt, säger Karin Lexén.

FAKTA OM PFAS

PFAS-ämnen har skapats för att stöta bort fett, smuts och vatten. Idag finns det över 4 700 olika PFAS-ämnen på marknaden. De hittas bland annat i stekpannor, funktionskläder, skor, möbeltyger, skidvalla, matförpackningar, brandskum, impregneringssprayer och skönhetsprodukter.

Populationsstudier på människor visar en koppling mellan exponering för vissa PFAS-ämnen och sämre vaccinsvar hos barn, leverskador, förhöjda halter av blodfetter, tarmsjukdomar och sköldkörtelrubbningar. De två mest kända PFAS-ämnena PFOS och PFOA är även misstänkt cancerframkallande och kan ha negativa effekter på reproduktionsförmågan. Studier på djur visar att de också får negativa hälsoeffekter.


Vi ställer nu helt om våra inköp och fiske till kräftfiskevatten där PFAS inte finns.


Mer information finns här:


Saluhallen


Naturvårdsverket


Hav och vatten


Länsstyrelsen

 


Tre knivar sliperi

 

Vi är aktiva på marknaden sedan mitten av 1980-talet i nuvarande form, med traditionell knivslipning på vattenkylda slipstenar, med kunder runt om i Sverige och Europa vi är etablerade på natursköna Hökensås.

 

Företaget

knyter an till den tradition som finns bland knivslipare,skärslipare, knivmakare och tillverkare. Rätt kniv och noggrant slipad bidrar till nöjet att laga mat.

 

Vår affärsidé

Professionell knivslipning med rikstäckande upptagningsområde i både Sverige och Europa för att skicka knivar för slipning med post eller annan distributionsfirma,som lanserades 1986 med stor framgång  då vi blev rikstäckande och på senare tid även i Europa inom knivslipning.

In och utlämningsstället är aldrig längre ifrån kunden än närmaste postkontor,postombud eller distributionsfirma.

 

Erfarenhet

Vi har mångårig erfarenhet av att slipa knivar.

Vi bidrar till att vårda ett hantverk.

Vi vill alltid lämna bästa kvalité och service till våra kunder.

 

Mode idag

Senare års matintresse med uppsving för smarta, snygga knivar av hög kvalité är välkänt.

 

Vår vision är

Att alltid ha kunden i fokus.

Att alltid hålla konkurrenskraftiga priser.

Att alltid hålla korta leveranstider.

Att vara ledande inom kvalitetsslipning.

 

Våra kunder

finns bland restauranger, krogar, hotell, kursgårdar, privatpersoner, butiker och företag.Vi åtar oss slipning av knivar,yxor och verktyg.

 

Vi slipar knivar

åt privatpersoner, företag och butiker.

Vi våtslipar alla knivar på slipsten.

Vi slipar knivar på plats hos restauranger,butiker samt företag.

Vi slipar alla sorters knivar,förutom keramiska knivar.

 

Vår policy

Vår miljöpolicy

Tre knivar arbetar för en hållbar utveckling där miljöhänsyn integreras i all verksamhet, såväl nationellt som internationellt. Miljökrav ska, så långt det är möjligt, även ställas på de aktörer som arbetar på uppdrag av eller samverkar med  vår sektor.

Tre knivar tar sitt samhällsansvar inom miljöområdet genom ett aktivt och långsiktigt miljöarbete.

 

Vi förbinder oss därför att:

Identifiera, värdera och möta de krav som ställs på oss inom miljöområdet.

Anskaffa miljöanpassade tjänster och produkter till våra kunder.

Bedriva och ständigt förbättra vår verksamhet på ett sätt som balanserar vårt

samhällsansvar inom miljöområdet med ekonomi och teknik.

Ha mycket god kompetens om miljöfrågor med anknytning till den materiel vi anskaffar.

Skapa förutsättningar för våra medarbetare att ta ett aktivt miljöansvar.

Kontinuerligt förbättra provningsverksamhetens miljöprestanda.

Kommunicera vårt miljöarbete på ett öppet och tydligt sätt.

Skapa förutsättningar för våra medarbetare att ta ett aktivt miljöansvar.

 

 

Vår policy för  kvalitet, leverans och arbetsmiljö

Vi sätter kunden i fokus och anpassar vår leverans  för att uppfylla förväntningarna.

Vi skapar, följer och förbättrar ständigt gemensamma och kvalitetssäkrade arbetssätt, verktyg och system.

Vi har ordning och reda på våra arbetsplatser.

Vi förebygger skada och ohälsa genom riskhantering, planering och delaktighet.

Vi följer upp och förbättrar ständigt vår arbetsmiljö och medarbetarnas hälsa, säkerhet och välbefinnande.

Vi föreslår och väljer lösningar med bra arbetsmiljö- och miljöprestanda.

Vi arbetar ständigt med förbättring inom områdena  energi, klimat, materialval samt ekosystem.

Vi tar ansvar för våra materialval och produkter, likväl som för våra leverantörsrelationer.

Vi baserar våra beslut på fakta, förnuft och  livscykelperspektiv.

Vi tydliggör och följer lagar, förordningar, kontraktskrav och våra egna krav.

 

 

Kundpolicy

Vi är inget utan belåtna kunder och det är en självklarhet för oss att arbeta efter en 100% nöjd kundgaranti. Vår kundpolicy är att en nöjd kund är en trogen kund.Vi vill att du alltid ska vara helt nöjd med  vår  slipning och service. Därför erbjuder vi 100% nöjd kundgaranti som innebär att vi kostnadsfritt slipar om dina knivar om du inte skulle bli nöjd.

 

 

 

Kvalitetspolicy

I vår verksamhet skall vi genom ständiga förbättringar, erbjuda rätt kvalitet på våra produkter och tjänster. Vi skall vara ett pålitligt företag som arbetar långsiktigt och som kan kännetecknas av god affärsetik. Vår personal skall kontinuerligt informeras och utbildas så att de har goda kunskaper för att, på ett så kompetent sätt som möjligt, kunna utföra sina arbetsuppgifter.Vår kvalitetspolicy bygger på att utveckla, producera och leverera i tid till en kvalitet som överstiger våra uppdragsgivares förväntningar. För att göra det har vi utvecklat kvalitetssystem och processer som kontinuerligt vidareutvecklas för att möta våra kunders förändrade affärsbehov. Därför lägger vi ett mycket stort engagemang vid att sätta oss in i våra uppdragsgivares processer, behov och verksamhet för att säkerställa ett optimalt resultat i utsatt tid.

 

 

Våra värderingar

Vi tror att varje individ har något värdefullt att erbjuda och vi strävar efter att tillämpa samma värderingar när vi arbetar.

 

Ledarskap genom gott exempel

Våra chefer agerar utifrån våra värderingar, skapar en trevlig stämning och förväntar sig detsamma från medarbetarna.

 

Viljan att ständigt förnyas

För att förverkliga vår vision om ett bättre liv hemma måste vi möta kundernas behov med innovativa lösningar.

 

Gemenskap och entusiasm

Tillsammans kan vi lösa till synes olösliga problem. Det är något vi gör hela tiden.

 

Kostnadseffektivitet

Låga priser vore omöjliga utan låga kostnader. Därför är vi stolta över att uppnå bra resultat med små resurser.

 

Ett verklighetsbaserat synsätt

Vi tillämpar praktiska, verklighetsbaserade lösningar när vi utvecklar, förbättrar och tar beslut.

 

Ödmjukhet och viljestyrka

Vi respekterar varandra, våra kunder och våra leverantörer. Tack vare vår viljestyrka får vi saker gjorda.

 

Vi vågar vara annorlunda

Vi ifrågasätter gamla lösningar och ändrar oss gärna om det dyker upp en bättre idé.

 

Ta och fördela ansvar

Vi uppskattar medarbetare med potential och uppmuntrar dem att överträffa sina egna förväntningar.

 

Enkelhet

Vi löser problem, bemöter människor och tar itu med utmaningar med en avslappnad och rak attityd.

 

Alltid på väg någonstans

Vi utvärderar vad vi har gjort idag och frågar oss vad vi kan göra bättre imorgon, för att få nya idéer och inspiration.

 

Tack för ert förtroende att ni väljer oss för slipning av knivar & verktyg!                                                                                             

 


Frågor och svar


Din feedback är värdefull

Dina synpunkter är mycket värdefulla och  hjälper oss att hålla kursen rätt.Välkommen att ställa din fråga eller lämna din synpunkt direkt! Slipning av knivar

 

 


   

   

                                                                                       

 

Knivskola, konsten att sköta knivar......

 

 

Knivens historia

Kniven är troligen människans äldsta handverktyg, ursprungligen tre olika stenskärvor med vassa eggar, en med rak egg, en med böjd egg, en som var spetsig som man kunde sticka hål med. Senare bakade man ihop dessa tre stenverktyg till världens första multi tool, först i koppar, brons och järn, numera av stål. Knivens grundform har funnits i tusentals år, en vass del (eggen) att skära med, en böjd del att flå med - och en spetsig del att sticka med.

Knivar har många olika användningsområden. Detta medför att knivar dels ser olika ut i olika delar av världen och dels att eggarna är olika utformade. De har utformats efter sitt användningsområde.

 

Knivarna var personliga, man hade sin kniv nedstucken i bältet. På så sätt var kniven alltid till hands när man behövde den. Det dröjde många hundra år innan den blev en bordskniv.


På 1500-talet dök bordskniven upp hos de förmögnaste klasserna. De första bordsknivarna var vassa och spetsiga. Man skulle kunna spetsa ett köttstycke med den samt att den skulle vara lätt att skära med. Kniven hade alltså både kniven och gaffelns funktioner.


Under 1600-talets senare hälft började matknivar med breda blad och rundad udd förekomma i Frankrike. Det finns ett antal olika orsaker som bidragit till detta. Det kanvara för att gaffeln började användas, vilket medförde att knivens spetsiga udd blev onödig. Det kan också bero på Ludvig XIV som 1669 utfärdade ett förbjud mot spetsiga bordsknivar, då de använder som vapen vid gräl på hans middagar. Eller så kan det vara den berömde kardinalen Richelieu som ändrade knivens utformning. Han hade ofta kanslern Séguier som gäst i sitt hus. Kanslerns uppträdande var snaskigt och obelevat. Bland annat använde han kniven till att peta i tänderna. Kardinal Richelieu som ogillade hans beteende bad sin hovmästare att skaffa knivar utan spetsiga blad.Kniven har alltid varit ett betydelsefullt redskap för att skära med både utomhus och inomhus. Man använde den vid jakt, fiske ,hantverk och hemslöjd, när man sysslade med djur och när man arbetade på skepp och båtar, med segel och tågverk.

Användning av knivar

Den vanligaste typen av knivar är "allroundkniven", en kniv man bär i bältet och har med sig ute i naturen och som man använder till många olika ändamål. En allroundkniv måste vara tålig. En enkel beskrivning av allroundkniven är att den är inte bra till någonting - men den duger till allt - och just det är en allroundknivs uppgift att klara.

Det finns jaktknivar av olika slag, fiskeknivar, slöjdknivar och många andra knivar. Varje kniv har sin speciella egg för just sitt ändamål. Varje typ av kniv slipas och bryns olika då deras skäregenskaper skall motsvara behovet. Det är detta vi här skall försöka ge en lättbegriplig beskrivning av.

 Knivarnas storlek och form.

Knivarnas storlek och form varierar.

Svenska knivar är, jämfört med andra delar av världens knivar, små och mycket vassa knivar. Ett svenskt allroundknivblads längd ligger oftast under 10 cm. Ett knivblad från USA ligger på 12-18 cm, ibland längre. Sydamerika använder oftast machete, d.v.s. ett blad på över 40 cm. Arabiska knivar har ofta svängt blad, i Asien är det vanligt med vinklade eller kurvformade blad. Japanska köksknivar har ofta egg på bara en sida o.s.v. Knivar skiljer sig alltså åt i detaljer - men grunden är sig lik, en rak skärande egg och en spets att sticka hål med.

Eggarna möts i olika vinklar, en del har låga vinklar som på ett rakblad - andra branta vinklar som på en yxa. Ett rakblad duger inte att hugga ved med - och en skogsyxa kan du inte raka dig med. En kirurg har sina skalpeller, en skomakare sin skomakarkniv - de kan inte byta knivar med varandra, det skulle inte fungera för någon av dem - ytterligheter - men en hygglig beskrivning på problematiken.


(Vår s.k. Morakniv har funnits i över 1000 år. Miljoner knivanvändare har tillsammans designat dess bladform, egg, storlek, osv. Den har under mer än tusen år blivit hårdtestad av människor som kunde detta med knivar, slipvinklar osv. Den går inte att förbättra med andra ord – den är perfekt – just här, i vårt klimat, med våra trädtyper och andra material, osv. För vårt klimat är det den ultimata överlevnadskniven)!

Begreppsförklaring:

Svenska knivblad är oftast vad man kallar ett "parallellt" knivblad, det finns alltså två parallella platta ytor mitt emot varandra bakom eggen,( typ Morakniv). Knivsidorna är alltså parallella. Tänk dig hur ett hus ser ut från dess kortsida, takvinkeln är eggen, väggarna är bladets parallella ytor.


Det är numera också ganska vanligt med trekantiga knivblad. Det vill säga att knivbladet saknar parallella ytor och håller samma vinkel från eggen till nacken vilket innebär att knivnacken kan vara ganska bred. Slipeggen går alltså ända bak till knivnacken utan att det finns parallella ytor. Tänk dig en indiansk tepee, så ser ett trekantigt blad ut.

Slipvinkeln slipar man , bryneggen bryner man och skäreggen är den del av eggen man skär med (där eggens båda sidor möter varandra). I alla fall använder vi oss av dessa begrepp när vi här beskriver hur man får en vass egg - och en egg som behåller sin skärpa.


Vi skall här beskriva hur man får en kniv vass – och hur man håller kniven vass - samt hur detta påverkar och förlänger knivens livstid.

Vi kommer i fortsättningen att använda ordet egg som ett samlingsnamn för hela den slipade delen på ett knivblad. Slipegg för den delen av eggen som man slipar, brynegg för den del som man bryner - och skäregg för den yttersta delen av eggen, den man skär med (och där eggens båda sidor möts).


Med dessa ord på delar av eggen blir förklaringen lättare att utföra och även, förhoppningsvis, lättare att förstå. Men det finns många andra begrepp som vi måste reda ut - och ha samma namn på.
Slipvinkel på knivar

Slipvinkeln anges i grader. Graderna anger vi efter en tänkt linje som utgår från skäreggen till knivnacken , rakt igenom knivbladet till knivnackens mittlinje. Slipeggen och bryneggen har olika gradantal. (Vissa knivar kan sakna brynegg, slipeggens slipvinklar möts då till en skäregg).

En kniv med 20 graders slipvinkel har alltså 10 grader på var sin sida av bladet. Tillsammans ger detta 20 graders slipvinkel. En kniv med 22 graders slipvinkel har alltså 11 graders slipvinkel på var sida av knivbladet. Normala knivblads slipvinklar ( I Skandinavien) varierar mellan ca: 18-24 grader totalt = 9 -12 grader per knivsida. (Amerikanska slipvinklar ligger oftast betydligt högre).


Vi kommer normalt att använda oss av grader på enbart en sida av knivbladet i denna beskrivning. När vi anger båda sidors totala gradantal anger vi detta speciellt och kallar det för: total slipvinkel. Orsaken till detta är att man inte nödvändigtvis behöver ha samma gradantal på båda knivens sidor - beroende på knivens användningsområde. (En kniv kan alltså ha 5 graders slipvinkel på ena sidan och 15 graders slipvinkel på andra sidan och alltså ha 20 graders total slipvinkel).

Vad är höger respektive vänster sida på en kniv? Håll kniven framför dig med knivnacken mot dig, eggen från dig, spetsen uppåt. Knivens högra sida har du nu till höger och knivens vänstra sida till vänster.

Alltså: Slipegg, brynegg och skäregg = samlingsnamnet: EGG.

Knivbladets form kan vara parallell eller trekantig (även andra former finns).

Bladformer:


 

Förutom parallella och trekantiga knivblad (genomskärning) finns olika former på själva bladet, rakt, böjt, vinklat och vågformigt för att nämna de vanligaste typerna. Formen har oftast kulturell bakgrund. Bladen kan också vara slipade på båda sidor (två eggar = dolk) och därmed sakna knivnacke.

Stålsorter i knivblad:

Idag är rostfritt stål vanligast i knivblad. (Rostfritt stål är inte enbart en typ av stål, det finns många olika typer och kvaliteter på rostfritt stål). Knivblad tillverkas även av icke rostfritt stål - samt även som en kombination med en kärna av rostfritt stål med mjukare icke rostfritt stål välvt runtomkring.


I vissa länder är det vanligt med hemsmidda knivblad och där skiftar kvalitén ganska rejält. Idag är det också vanligt med blandade metaller av olika stålsorter i knivblad, s.k. demaskerade blad.

Det är viktigt att du vet (ungefär) vad det är för stål i ditt knivblad. Det kan vara svårt att veta den exakta stålkvalitén. Vissa knivtillverkare redogör för vilken stålkvalité de använder sig av i sin tillverkning - andra gör det inte.

Huvudfrågan blir egentligen: Är mitt knivblad rostfritt stål eller ej. Det är en fråga om knivbladets hårdhet. Ett mjukt stål (icke rostfritt) är mjukare och måste ha ett högre gradantal på bryneggen för att behålla skärpan (huvudregel), ett rostfritt knivblad är hårdare och tål en lägre slipvinkel. Specialstål kan tåla en mycket låg slipvinkel.

Stål kan ha många olika egenskaper och härdningar som är en hel vetenskap i sig. Vi kan inte här gå in på enskilda stålkvaliteter utan måste hålla oss till de vanligaste begreppen.


Tumregeln är att mjukt järn/stål måste ha en högre slipvinkel än hårt stål. Specialstål tål lägre slipvinkel än vanligt stål. Specialhärdat specialstål kan ha en mycket låg slipvinkel.

Det är bra att veta vilket stål du har i ditt knivblad (det underlättar). Ta reda på om det är rostfritt eller inte, det är det viktigaste.

Vad använder du din kniv till- och vilken kniv använder du?

Den totala slipvinkeln skiljer sig åt beroende på knivens arbetsområde

 
Vårda  knivar

För att få så stort utbyte som möjligt av sitt arbetsredskap, och för att göra sin arbetssituation så lättsam som möjligt krävs kunskaper om varför ett verktyg fungerar eller inte fungerar i olika situationer. Med de rätta kunskaperna undviks onödig belastning på kroppen. Att skära med en vass kniv i stället för en slö innebär under en arbetsdag åtskilliga hundra kilo, kanske ton i mindre belastning.

Det gäller att förstå hur en egg utformas för olika skärarbeten och hur man upprätthåller skärpan på bästa sätt. En kniv som skär mot ben upprepade gånger får utstå långt större påverkan på eggen än en som används för putsning och renskärning. Därför måste knivar för olika ändamål också slipas i olika vinklar. Detta innebär även att knivarna måste stålas i olika vinklar, beroende på slipvinkeln.

Olika knivar har också skillnader i hårdhetsgrad i stålet vilket betyder att de är olika hårda att slipa . Här märker man att en mjuk kniv går lättare att slipa men å andra sidan inte behåller skärpan lika länge. Detta gör också att omslipningarna blir tätare med följd att mera arbetstid åtgår för att hålla kniven vass.

Knivslipning är i sig ett hantverk samma som skärningen och genom att lära sig så mycket som möjligt av båda uppnår man också en större tillfredsställelse med sitt arbete.

Rostfria knivar för livsmedelsindustrin tillverkas av så kallat martensitiskt rostfritt stål till skillnad mot austenitiskt rostfritt vilket inte är härdbart. Knivstål innehåller mellan 0,40 och 0,70 % Kol samt mellan 13 och 18 % Krom. Kolet har till uppgift att göra stålet härdbart Krom tillsätts för att förhindra korrosion d.v.s. rost.

Allmänt kan sägas att kolhalter under 0,50 % ej rekommenderas för yrkesanvändning då dessa material ej når upp i tillräckliga hårdheter. Dessa stål har däremot mycket goda korrosionsegenskaper vilket kanske är viktigare i hushåll där utseendet på knivarna ofta har större betydelse.

Mora of Sweden använder nästan uteslutande Svensk stål. Detta stål innehåller 0,60 % Kol samt 13,5 % Krom .Tillsammans med en specialbehandling i flytande Kväve vid cirka -80° C uppnår man en hårdhet på knivarna av mellan 57-58 Rockwell C vilket jämförelsevis är bland de högsta utan att för den skull påverka slipbarheten alltför mycket.

Knivslipning förutsätter också att sliputrustningen hålls i gott skick. Alla knivar som skall slipas rengöres först för att inte fett eller köttrester skall fastna på slipstenarnas ytor med följd att dessa slipar allt sämre. Det här borde vara en självklarhet men så är tyvärr inte fallet.

Alla knivtillverkare rekommenderar våtslipning på sten då risken för överhettning av eggstålet är minimal vid denna metod. Att slipa på snabbgående band ställer stora krav på sliparen.

Minsta missfärgning av en knivsegg innebär oftast att man har uppnått temperaturer som är skadliga för stålet. Följderna blir oftast lägre hårdhet och mikrosprickor i dessa delar vilket i klartext innebär en sämre kniv.

Se därför till att slipa på långsamtgående slipsten med god vattenkylning för att undvika överhettningsskador.

Vid slipning av putsknivar bör den totala slipvinkeln ligga på omkring 25°, om denna vinkel underskrids för mycket så blir kniven i och för sig mycket vass men också väldigt känslig då den yttersta delen av eggen lättare viker sig vid kontakt med hårda föremål.

Urbeningsknivar slipas vid högre vinkel , ca. 35°. För att tåla hårdare påfrestning på eggen men då på bekostnad av något högre skärmotstånd. I bägge fallen kan det vara bra att göra en brynvinkel på toppen av eggen för att förstärka denna. Brynvinkeln bör då vara någon grad över slipvinkeln. Detta åstadkoms också i viss mån vid filtpolering av eggen eftersom vaxet även avverkar något. En del vana skärare kan göra den här vinkeln med hjälp av ett fint stenbryne och få knivar som håller i veckor bara genom att rätta upp eggen emellanåt med polerstålet samt att bryna efter någon gång ibland.

Vad som oftast sker när en kniv börjar bli slö är inte att det går ur bitar ur eggen utan att den istället lägger sig åt sidan och därför inte skär.

Skärpstålet har då till uppgift att trycka tillbaka eggen i centrum igen och då förstår man bättre varför polerstålen används i allt större utsträckning. Grövre stål används egentligen bara då man inte har tillgång till slipmaskin, men stålning med grövre stål förutsätter också att kniven stålas efter med polerstål för att jämna till revorna efter grovstålningen och vad som gäller här är att man successivt minskar trycket mot kniven både vid grovstålning och polerstålning. Sista draget skall alltid vara mycket lätt. Som en smekning av knivseggen.

 Ståla knivar

Stålningsvinklarna skall vara samma som brynvinkeln, alltså inte överskrida denna med följd att toppen av eggen rundas av mer än nödvändigt. Enligt vad som tidigare sagts om olika slipvinklar av knivar för olika ändamål så skall alltså knivar stålas olika beroende på vilken vinkel de är slipade i.

Ta god tid på er och se till att ni har bra ljusförhållanden . Lägg an bladet mot skärpstålet och lyft till dess att toppen av eggen träffar stålet . Där ligger stålningsvinkeln.

Kom ihåg att all skärpning av eggverktyg bygger på att man går från grov bearbetning (slipning) till fin bearbetning (polering). Men om ett verktyg inte är alltför slitet så behöver man inte slipa om det utan bara polera.
Sköta knivslipmaskin

Se till att slipmaskiner alltid töms på vatten efter arbetsdagens slut så att inte skivorna blöts upp på vissa ställen med påföljd att de blir mjukare där och nöts ojämnt. Grovt nedsmutsade slipskivor kan tvättas med starkt fettlösande tvättmedel eller sprit.

Ett annat tips vid de arbetsplatser som har knivsterilisering är att torka av kniven innan den stoppas i, då annars proteiner bränns fast på klingan och kniven går tungt och därför upplevs som slöare.

 Knivar i köket

Vilka sorters knivar behövs i köket?

– Det finns mängder av knivar på marknaden för olika användningsområden, men du klarar dig alldeles utmärkt med sex stycken knivar.

Vilka olika knivtyper finns det?

– Det finns två huvudkategorier av stålknivar; stansade och smidda . Den smidda kniven känns igen på att den har ett så kallat mellanlägg och ett kraftigt fingerskydd mellan blad och skaft. Bladet är kilformat från ryggen ned mot eggen. Den stansade kniven saknar mellanlägg, har ett tunnare blad och kilformen är inte lika markant.

– Keramiska knivar har också dykt upp på marknaden.

Keramikknivar rostar inte och påverkas inte av syrliga ämnen, men är ändå ömtåligare. De är inte flexibla i bladet och kan gå sönder om du tappar dem på marmorgolvet hemma.

 Underhålla knivar

Hur ska jag underhålla mina knivar?

– När du skär med en kniv viker sig eggen lite och det kan uppstå mikroskopiska jack. Då skärper du kniven med ett skärpstål. Det är skillnad på att skärpa och slipa kniven. Skärpa kan du göra hur ofta du vill, för då blir kniven vass. Men slipar du ofta ändras knivens form; den blir mindre. För kockar som slipar ofta kan en kockkniv efter ett tag nästan se ut som en filékniv!

 Förvara knivar

Hur ska jag förvara mina knivar?

– Du ska absolut inte lägga dina knivar löst i en låda. Då kan kniveggarna slå mot varandra och det bli jack. Dessutom är det lätt att skära sig när du ska ta upp kniven. Använd ett knivblock eller en magnetlist. Det finns också insatser med speciella knivfack som kan användas i kökslådor.

Bör jag diska mina knivar i diskmaskin?

– Nej, av flera orsaker. Dels innehåller maskindiskmedel slipmedel som påverkar skärpan och kniven blir slö, dels innehåller diskmedlet salt, vilket har en negativ inverkan på det rostbeständiga stålet och kan ge fula fläckar och i värsta fall rostangrepp. Andra orsaker är att vattnets hårda tryck gör att kniven vibrerar och då kan skära mot plasten i korgarna och in i stålet vilket kan frigöra rostpartiklar i maskinen som kan angripa kastruller och bestick. Det finns också en skaderisk med att ha knivar i diskmaskinen.
Att välja kniv

Hur ska jag välja min kniv?

– Det finns mängder av modeller och prislägen på knivar. Tänk på vad du ska använda kniven till, men framför allt, gå till en butik och känn dess vikt och balans i handen. Alla har olika stora händer – vilket handtag och tyngd passar dig bäst?

 Skärpa knivar

Skärpa kniven

Ett skärpstål är ett måste för att hålla kniven skarp mellan slipningarna.

 Bryna knivar

Bryna och slipa kniv

För att kniven ska behålla skärpan behöver den brynas med jämna mellanrum. Hur ofta beror på vilket material den är tillverkad i och hur den används. En kniv kan brynas tio till tjugo gånger innan skäreggen försvunnit. Då behöver man lämna in kniven till en professionell knivslipare eller slipa själv med slipsten.

Det finns olika typer av brynen. Stålbryne passar bäst till stålknivar med europeisk slipning och keramiskt bryne passar till alla stålknivar. Diamantbryne fungerar på alla knivar, även keramiska.

Ett vanligt misstag är att man köper en dyr kniv och bryner ned skäreggen direkt för att man vinklat kniven fel mot brynet.
Rengöra knivar

Kan jag diska kniven i diskmaskin?

Nej. Lämna aldrig din kniv odiskad. Skölj av kniven direkt efter användning, torka den noga och sätt den på plats i knivblock, magnetlist eller knivlåda.Diska aldrig en skarp kniv i maskin. Maskindiskmedlet utsätter kniven för våtblästring som slöar den. Kniven står dessutom inte still i korgen utan rör sig under diskningen. Eggen skär lätt sönder diskmaskinskorgens plastbeläggning och korgen börjar rosta. Slår eggen mot t ex bestick skråmas dessa och slår den mot hårt material som t ex en annan kniv så skadas eggen. Det är dessutom stor risk att man skär sig på en kniv som står i diskmaskinen.


Salt miljö är aggressiv på rostfria stålmaterial. Lämna aldrig din kniv odiskad efter den använts i salt miljö. Uppstår ytrost kan denna lätt poleras bort med metallputs. Görs inte detta kan djupare korrosionsskador uppstå. Det största problemet med diskmaskinen är kanske ändå själva kulturen. "Jag diskar senare". Du skär kanske i aggressiv mat som saltgurka eller salt sill. Du lämnar kniven på diskbänken för att diska senare. Spaltkorrosionen startar direkt mellan kniv och diskbänk när du har salt vätska emellan. Redan någon timme senare är kniven fläckig och några timmar senare har ytrost uppstått både på kniv och diskbänk väl att märka.


För att inte rostbildningen skall fortsätta, måste du snarast putsa bort ytrosten med knivputs, Autosol eller stålull.Globalkniven har en stålblandning där focus ligger på skärpa. Om focus läggs på rostfrihet blir det inte möjligt att få och bibehålla skärpan. Stålet i kniven är därmed något rostkänsligare än stålet i t ex diskbänken.


Så länge du sköter om din kniv och håller den ren och torr mellan användningarna så kommer din kniv att hålla sig lika fin. Du får gärna använda handdiskmedel. Sköter du dessutom om eggen med skärpstav och vid behov slipsten så har du din Globalkniv hela livet.


 

Min rostfria kniv rostar, varför?

En direktöversättning av stainless blir "rostar mindre".


Alla stål rostar under ogynnsamma förhållanden, även de s k rostfria. Ett stål där fokus läggs på rostfrihet innehåller 18% krom och 8-10% nickel. Ett sådant stål går dock inte att slipa skarpt. Nickel har förmågan att "flyta" och utjämna. Det är därför som en relativt grov stålyta blir perfekt blank om man förnicklar. Nickel hittar också den "ojämnhet" som vi kallar egg och gör den rund och fin.


I knivstål avstår man därför från nickel. Då stora delar av rostfriheten då förlorats tillsätter man en 0,1-1& molybden istället som tätar stålets kristallstruktur men tyvärr når man aldrig riktigt upp till den rostfrihet som nickel ger.


Så länge kniven hålls ren och torr kommer den inte att rosta men syror och salt är aggressiva på alla stål och om det lämnas på ytan, speciellt om kniven ligger mot en annan metallyta som t ex diskbänken, så påbörjas rostangrepp.


Först bildas brunrost (Fe2O3). Detta kan lätt avlägsnas med polergummi, stålull eller putsduk. Om du inte tar bort brunrosten i tid bildas svartrost (Fe3O4) under och den kan inte poleras bort då den bildar gropar i stålet.


Garantin gäller i två år och gäller tillverkningsfel. Både eggskador och rost betraktas normalt som hanteringsfel och garantin gäller ej.Om kniven rostat så polera först kniven med medel som polerar lätt, ex. Autosol. Hjälper inte detta så använd något grövre, ex. svinto. Detta kan repa så var mycket försiktig.


Hur många knivar behöver man egentligen som hemmakock, och vilka egenskaper ska de ha?

Vi reder ut vilka olika knivsorter som finns och guidar dig till rätt val.


Det finns en uppsjö av olika knivmodeller, allt från fiskknivar till frukt- och brödknivar och förmodligen har du redan en del av dessa hemma i besticklådan. Är du på jakt efter nya knivar finns det några bra råd att tänka på. Självklart ska du utgå från typen av råvaror du hanterar, men du bör också välja kniv efter din hands storlek.


Kockkniven – praktisk allroundkniv

Ska du satsa på EN riktigt bra kniv är det kockkniven. En kockkniv bör vara mellan 18–22 cm och ha ett så pass högt knivblad att knogarna inte slår i skärbrädan när du hackar saker, just till grönsaker är kockkniven optimal.


Brödkniven – bortglömd trotjänare

Kniv nummer två som bör finnas i allas knivarsenal är den sågtandade kniven, känd som brödkniven. Det är en universalkniv med tandat blad som passar lika bra till att skära bröd som att dela ett kålhuvud eller en tomat. En brödkniv bör vara mellan 23–32 cm, ju större kniv du har desto lättare blir det att dela en stor limpa.


– Brödkniven glöms ofta bort, men eftersom folk generellt lägger ganska lite tid på att sköta sina knivar så är den egentligen perfekt till mycket.


Skalkniv – liten och användbar

Skalkniven är en smidig liten kniv som ofta inte är större än mellan 7–15 cm. Den fungerar utöver skalning även till att ansa grönsaker och skala vitlök. Skalkniven bör vara riktigt vass för att kunna utföra de mer precisa momenten.


Filékniv - för fisk och kött

Den fjärde kniven som är riktigt användbar är filékniven. Den är flexibel med ett smalt och böjligt blad. Filékniven är idealisk då du benar ur- och filear fisk eller putsar kött. En filékniv bör vara mellan 16–23 cm.


Urbeningsknivar slipas vid högre vinkel , ca. 35°. För att tåla hårdare påfrestning på eggen men då på bekostnad av något högre skärmotstånd. I bägge fallen kan det vara bra att göra en brynvinkel på toppen av eggen för att förstärka denna. Brynvinkeln bör då vara någon grad över slipvinkeln. Detta åstadkoms också i viss mån vid filtpolering av eggen eftersom vaxet även avverkar något. En del vana skärare kan göra den här vinkeln med hjälp av ett fint stenbryne och få knivar som håller i veckor bara genom att rätta upp eggen emellanåt med polerstålet samt att bryna efter någon gång ibland.


– Dessa knivar är en bra grund, sedan kan man såklart bygga ut med hur många som helst. Vi säljer även trancherknivar, laxknivar, hackknivar och urbeningsknivar … listan kan göras lång.


Japanska eller europeiska knivar

Man brukar skilja på japanska knivar och europeiska knivar. På Electrolux Home säljs enbart japanska knivar. Skillnaden mellan modellerna är att japanska knivar har tunnare egg som ger ett väldigt fint snitt. De europeiska knivarna är grövre och har tjockare blad. Vinkeln på knivarna skiljer sig också. Europeiska knivar har normalt 20–25 graders vinkel medan japanska har runt 15 graders vinkel.


– Ibland reagerar folk negativt när en kniv har en sådan vass egg, de är rädda att skära sig, men faktum är att det är värre om man skär sig på en slö kniv, en riktigt vass egg ger ett fint snitt.


Stålknivar och keramiska knivar

Det vanligaste materialet i knivar är stål kombinerat med ett handtag i plast eller trä. Bland stålknivarna finns flera modeller och hårdhetsgrad att välja mellan. Stålknivar är tåliga, men behöver handdiskas och underhållas för att behålla sin skärpa.Välj en kniv anpassad efter dina behov

Innan du tar ett köpbeslut kan det vara god idé att testa olika knivmodeller och se vilken som ligger bäst i handen. Eftersom alla har olika stora händer kan det vara bra att känna efter vilket handtag och tyngd som passar dig.


– Utgå från hur mycket mat du lagar. Jobbar du som kock eller använder du kniven för vardagsbruk? Handtaget på knivar varierar i storlek och vissa kockar tycker att alltför smala handtag ger dem valkar i händerna, men för någon som bara lägger en halvtimme på matlagningen kan det vara skönt med ett lite smäckrare handtag.


Så mycket kostar en bra kniv

En bra kniv kostar en slant. För kvalitetsknivar hamnar priset ofta runt 1000 kr och uppåt. De billigaste knivarna är stansade ur formar och handtaget pånitat, medan knivar i de högre prisklasserna ofta är handsmidda, ibland i ett helt stycke.


– Sköter du din kniv har du alltid igen pengarna du lägger på en dyrare kniv, då en kniv kan hålla mellan 10–20 år.
Knivslipning

Så får du kniven skarp igen

slipa knivVarje gång du använder din kniv viker sig eggen lite och det kan uppstå mikroskopiska jack i bladet. Med hjälp av ett skärpstål eller ett bryne av metall eller keramik kan du snabbt göra kniven vass igen, du bör dock använda så liten vinkel som möjligt för att inte bryna ner skäreggen.Slipa tillbaka eggen

Förr eller senare blir dock stålknivens egg förbrukad. Då är det dags att få tillbaka skärpan med hjälp av en slipsten. Slipning är ett större ingrepp som ändrar knivens form och bör utföras men en våtsten. Våtsten finns i olika kornighet på stenen från 120 grit till 13 000 grit.


Lägre grit använder man om kniven är skadad eller väldigt sliten, sen jobbar man sig upp mot högre grit på stenen för att få fram den fina och vassa eggen. För att få fram en riktigt fin och vass egg bör man använda en sten med 10 000 grit.


Knivvård för slaktknivar för slakt- och köksknivar.

Lär dig att sköta din kniv

 

För att få så stort utbyte som möjligt av sitt arbetsredskap, och för att göra sin arbetssituation så lättsam som möjligt krävs kunskaper om varför ett verktyg fungerar eller inte fungerar i olika situationer. Med de rätta kunskaperna undviks onödig belastning på kroppen. Att skära med en vass kniv i stället för en slö innebär under en arbetsdag åtskilliga hundra kilo, kanske ton i mindre belastning.

 

Det gäller att förstå hur en egg utformas för olika skärarbeten och hur man upprätthåller skärpan på bästa sätt. En kniv som skär mot ben upprepade gånger får utstå långt större påverkan på eggen än en som används för putsning och renskärning. Därför måste knivar för olika ändamål också slipas i olika vinklar. Detta innebär även att knivarna måste stålas i olika vinklar, beroende på slipvinkeln.

   

Olika knivar har också skillnader i hårdhetsgrad i stålet vilket betyder att de är olika hårda att slipa . Här märker man att en mjuk kniv går lättare att slipa men å andra sidan inte behåller skärpan lika länge. Detta gör också att omslipningarna blir tätare med följd att mera arbetstid åtgår för att hålla kniven vass.

   

Knivslipning är i sig ett hantverk samma som skärningen och genom att lära sig så mycket som möjligt av båda uppnår man också en större tillfredsställelse med sitt arbete.

Rostfria knivar för livsmedelsindustrin tillverkas av så kallat martensitiskt rostfritt stål till skillnad mot austenitiskt rostfritt vilket inte är härdbart. Knivstål innehåller mellan 0,40 och 0,70 % Kol samt mellan 13 och 18 % Krom. Kolet har till uppgift att göra stålet härdbart Krom tillsätts för att förhindra korrosion d.v.s. rost.

Allmänt kan sägas att kolhalter under 0,50 % ej rekommenderas för yrkesanvändning då dessa material ej når upp i tillräckliga hårdheter. Dessa stål har däremot mycket goda korrosionsegenskaper vilket kanske är viktigare i hushåll där utseendet på knivarna ofta har större betydelse. Mora of Sweden använder nästan uteslutande Svensk stål. Detta stål innehåller 0,60 % Kol samt 13,5 % Krom .Tillsammans med en specialbehandling i flytande Kväve vid cirka -80° C uppnår man en hårdhet på knivarna av mellan 57-58 Rockwell C vilket jämförelsevis är bland de högsta utan att för den skull påverka slipbarheten alltför mycket.

   

Knivslipning förutsätter också att sliputrustningen hålls i gott skick. Alla knivar som skall slipas rengöres först för att inte fett eller köttrester skall fastna på slipstenarnas ytor med följd att dessa slipar allt sämre. Det här borde vara en självklarhet men så är tyvärr inte fallet.

 Slipa knivar på slipsten

Alla knivtillverkare rekommenderar våtslipning på sten då risken för överhettning av eggstålet är minimal vid denna metod. Att slipa på snabbgående band ställer stora krav på sliparen,och risken för att kniven blir varm är överhängande.

Minsta missfärgning av en knivsegg innebär oftast att man har uppnått temperaturer som är skadliga för stålet. Följderna blir oftast lägre hårdhet och mikrosprickor i dessa delar vilket i klartext innebär en sämre kniv. Se därför till att slipa på långsamtgående slipsten med god vattenkylning för att undvika överhettningsskador.

Vid slipning av putsknivar bör den totala slipvinkeln ligga på omkring 25°, om denna vinkel underskrids för mycket så blir kniven i och för sig mycket vass men också väldigt känslig då den yttersta delen av eggen lättare viker sig vid kontakt med hårda föremål.

Slöa knivar

Vad som oftast sker när en kniv börjar bli slö är inte att det går ur bitar ur eggen utan att den istället lägger sig åt sidan och därför inte skär.

Skärpstålet har då till uppgift att trycka tillbaka eggen i centrum igen och då förstår man bättre varför polerstålen används i allt större utsträckning. Grövre stål används egentligen bara då man inte har tillgång till slipmaskin, men stålning med grövre stål förutsätter också att kniven stålas efter med polerstål för att jämna till revorna efter grovstålningen och vad som gäller här är att man successivt minskar trycket mot kniven både vid grovstålning och polerstålning. Sista draget skall alltid vara mycket lätt. Som en smekning av knivseggen.

Stålningsvinklarna skall vara samma som brynvinkeln, alltså inte överskrida denna med följd att toppen av eggen rundas av mer än nödvändigt. Enligt vad som tidigare sagts om olika slipvinklar av knivar för olika ändamål så skall alltså knivar stålas olika beroende på vilken vinkel de är slipade i.

Ta god tid på er och se till att ni har bra ljusförhållanden. Lägg an bladet mot skärpstålet och lyft till dess att toppen av eggen träffar stålet . Där ligger stålningsvinkeln.

Kom ihåg att all skärpning av eggverktyg bygger på att man går från grov bearbetning (slipning) till fin bearbetning (polering). Men om ett verktyg inte är alltför slitet så behöver man inte slipa om det utan bara polera.


Slutligen, se till att slipmaskiner alltid töms på vatten efter arbetsdagens slut så att inte skivorna blöts upp på vissa ställen med påföljd att de blir mjukare där och nöts ojämnt. Grovt nedsmutsade slipskivor kan tvättas med starkt fettlösande tvättmedel eller sprit.

Ett annat tips vid de arbetsplatser som har knivsterilisering är att torka av kniven innan den stoppas i, då annars proteiner bränns fast på klingan och kniven går tungt och därför upplevs som slöare.

Skötselråd för knivar

Rätt hantering av dina knivar gör att de håller betydligt längre.

Här är några tips:


* När du hackat något, skrapa ned det du skurit från skärbrädan med ryggen av knivbladet, så håller sig eggen vass längre.

* Skär aldrig i ben eller frysta produkter, det skadar kniven.

* Använd aldrig kniven istället för sax. Kniven är till för att skära i råvaror och inte t ex kartong.

* Diska aldrig dina knivar i diskmaskinen. Diskmedel innehåller slipmedel och salt som ger fläckar på stålet och trähandtag kan förstöras. Dessutom kan du skära dig och diskmaskinens innanmäte kan i värsta fall ta stryk. Handdiska dina knivar under rinnande, ljummet vatten, dra diskborsten ifrån den skarpa eggen och torka torrt med handduk.

* Förvara dina knivar väl avtorkade i ett knivblock, i ett speciellt knivfack eller på en magnetlist (fungerar inte för keramikknivar). Lägg aldrig knivarna löst i besticklådan. När kniveggarna slår mot varandra bildas lätt jack.

* Använd skärbrädor av trä eller plast. Marmor och glas gör kniven slö.

* Även rostfria knivar har en tendens att rosta, ofta på grund av syra och fukt. Prova att ta bort fläckarna genom att gnugga bladet med en kökshandduk doppad i olja.

       Skärbrädor

Vad skall jag använda för skärbräda?

Det är naturlagarna som gäller. Är skärbrädan hårdare än kniven så skadas kniven. Är skärbrädan mjukare än kniven så tar skärbrädan skadan istället. Jobbar man med lätt hand är det dock inget stort problem.Här följer uppställning för val av material i skärbrädor:


1: Ändträ: Det bästa för kniven och också den bräda som håller längst. Håll den inoljad och diska direkt efter användning med vatten. Använder du diskmedel går oljan ur och du skall helst slipa av den råa ytan som blir när fibrerna reser sig efter att ha sugit in vatten. Olja sen in den igen med paraffinolja.


2: Liggande trä: Lite mer motstånd för kniven men helt OK. Skär med lätt hand så varar också denna bräda.


3: Mjuk plast: Snäll mot kniven och lätt att hålla ren. När den till slut blir för repig kan den bli ohygienisk och bör bytas ut.


4: Hård plast: Olämplig! Svår mot kniven och du får plastflisor i maten.


5: Glas: Direkt olämplig som skärbräda. Använd den endast till uppläggning.

Enkel naturlag: Är brädan hårdare än kniven så skadas kniven. Den enda kniv som är hårdare än glas är den keramiska. Denna repar dock glaset och du får splitter i maten dessutom riskerar du att dela brädan itu vid första skäret.Skärbräda i trä vackrast och bäst

En gedigen skärbräda av trä är tveklöst vackrast, men den kräver också lite omvårdnad.

Om den inte är inoljad när du köper den får du först göra detta grundligt, och därefter bör du olja in den när den ser torr ut, får ljusare fläckar eller efter en djuprengöring. Mer om inoljning och skötsel under fliken ”10 skötseltips”. I motsats till skärbrädor av laminat, komposit, corian och glas ger en träbräda ett skönt ljud och en skön känsla mot kniven.

Sköter du en träbräda som sig bör, håller den längst av alla material.


Att tänka på

Träbrädor har en fördel gentemot plastbrädor i det att ytliga skåror läker sig själva och är mer förlåtande mot slitage. Dessutom kan man slipa ner en träbräda när den blir alltför repig och användas i generationer. Köp bara inte en så tjock skärbräda att den blir för hög på diskbänken och ergonomiskt fel med kniven i hand. Om du inte har fötter på en träbräda får du se till att förvara den torrt och stående så att det inte blir fuktigt inunder. Fukt är träbrädans nemesis. Träbrädor utan fötter kan ju däremot användas på båda sidorna.


Ändträ eller liggande trä?

Innan vi tittar på olika träslag finns det en annan aspekt att ta ställning till – ändträ eller liggande trä. Med ändträ menas att du skär ner i träfibrerna, ungefär som om du tänker dig att du skär med kniven mellan borsten på en pensel. Slaktarblock är nästan alltid gjorda av ändträ. Det kräver mer att sköta en bräda av ändträ eftersom den har en tendens att suga upp mer vätska och måste mättas med olja. Ändträ är mest skonsam för knivarna och har den längsta hållbarheten av alla träbrädor, om du köper en med kvalitet.

Med liggande trä skär du över träfibrerna, eller tvärs över borsten i penseln för att fortsätta liknelsen. Dessa brädor är lättare att sköta och billigare att tillverka, men träfibrerna slits fortare, beroende på hur hårdhänt du är och om du t.ex. använder sågtandade knivar.


Vilket träslag?

Lämpliga träslag för skärbrädor är generellt de som är hårda, har täta fibrer och små porer. Helst från träd med ätlig flytande kåda eller nötter. De mest populära träslagen är lönn, körsbär och valnöt. Vår svenska bok fungerar alldeles utmärkt och används även till glasspinnar – då den inte avger någon lukt eller smak. Björk fungerar också fint. Ek, exempelvis, är mindre lämpligt eftersom porerna är större och smuts och bakterier lättare kan få fäste.

Träslag med en hårdhet mellan 800 och 1600 på Janka-skalan anses lämpligast för skärbrädor;Tropiska träslag

Av de tropiska träslagen används mahogny, akacia och teak ofta till skärbrädor.

Äkta mahogny från Sydamerika är för mjuk och porös, men det finns två arter som går under benämningen Afrikansk Mahogny som fungerar utmärkt och används t.ex. av the BoardSMITH.

Akacia är ett ganska billigt träslag som är hårdare än t.ex. bambu och kanske inte ett träslag att använda med din nya Shun-kniv. Teak, liksom bambu, innehåller silica, en mineral som kan påverka knivens skärpa negativt.

Med tropiska träslag är det viktigt att kontrollera att de odlats genom ett hållbart skogsbruk för att inte bidra till ökad skövling av känslig natur.


Fördelar:

Vackra

Miljövänliga

Hållbara

Bra för kniven

Sköna att jobba på


Nackdelar:

Måste underhållas

Känsliga för fukt och vatten

Kan inte diskas i maskin 


Slipning av knivar

Slipa knivarna ofta för att erhålla en knivskarp skärpa.Det här ska man tänka på:

Diska inte kniven i diskmaskin.

Ställ inte kniven med spetsen uppåt i bestickkorgen på grund av skaderisken.

Lägg inte kniven i diskbaljan. Det är lätt hänt att man skär sig när kniven ligger dold under löddret.

Förvara helst inte knivar löst i en låda; det kan skada eggarna.

Skär inte på en tallrik, marmor- eller glasskärbräda, för då kan kniven bli slö. Använd hellre en skärbräda av trä eller plast.

Tänk på att inte "skrapa av" skärbrädan med eggen.

Vänd istället på kniven och skrapa med ryggsidan, så sliter du mindre på den.

Skär inte i djupfrysta varor eller i ben, eftersom det kan brytas loss små bitar av den tunna eggen.

Försök aldrig att fånga en kniv du tappar. Det är bättre att den ramlar i golvet än att du skär dig på den.

Använd inte kniven som skruvmejsel (som många faktiskt gör). Det är en kökskniv, inget annat
Utbildning i knivslipning


 "En omsorgsfullt och noggrant slipad kniv bidrar till nöjet att laga mat och minskar risken för förslitningsskador för yrkesmänniskor, samt gör arbetet mycket lättare"


Samtliga våra utbildare är yrkesverksamma inom det område de utbildar i och förenar teori och praktik i undervisningen. Vår målsättning är att alltid utmana dig, både i din framtida yrkesroll och som individ. Vår pedagogik bygger på att du skall få uppleva, reflektera och utvecklas för att förbereda dig inför nya utmaningar och för att få tillgång till nya verktyg.


Vi anordnar kurser och utbildningar i knivslipning kontinuerligt  för  nybörjare samt för er som vill lära sig att slipa yrkesmässigt och professionellt.
Vi erbjuder följande kurser och utbildningar i knivslipning:Grundkurs i knivslipningGrundutbildning i knivslipningUtbildning i professionell knivslipning

Vi slipar följande knivar kockknivar, köksknivar, slaktknivar, yxor till styckare, slaktare, jaktlag, jägare, restauranger, butiker och privata hushåll.

Knivarna destilleras rutinmässigt före all slipning.

Vi våtslipar alla knivar på slipsten.

Vi slipar knivar på plats hos restauranger, butiker samt företag.

Vi slipar alla sorters knivar, förutom keramiska knivar.

Knivslipning


Här kan du lämna in knivar för slipning.

Lämna in dina knivar till någon av nedanstående butiker i ditt område. Observera att varje inlämningsställe har rätt att själv välja priser för slipningen. För dig som kund innebär det dock en mycket enklare hantering att själv ta dig till din lokala affär.

Lämna knivar


Skicka era knivar på slipning

När ni skickar era knivar för slipning returneras de färdigslipade inom 24 timmar!

Vi slipar slaktknivar, kockknivar, köksknivar, yxor till styckare, slaktare, jaktlag, jägare, restauranger, butiker och privata hushåll.

Knivarna destilleras rutinmässigt före all slipning.

Skicka knivar

 


Kniven är troligen människans äldsta handverktyg, ursprungligen tre olika stenskärvor med vassa eggar, en med rak egg, en med böjd egg, en som var spetsig som man kunde sticka hål med.

Senare bakade man ihop dessa tre stenverktyg till världens första multi tool, först i koppar, brons och järn, numera av stål.

Knivar